Rey chamán

Rey chamán ( 2021 )

SHAMAN KING

Sinopsis:

El médium Yoh Asakura participa en un torneo legendario que se celebra cada 500 años y se mide en batalla con otros chamanes para coronarse como rey chamán todopoderoso.

Actores: Yoko Hikasa, Katsuyuki Konishi, Minami Takayama, Megumi Hayashibara, Inuko Inuyama, Romi Park, Kosuke Takaguchi, Masahiko Tanaka, Wataru Takagi, Yuji Ueda, Megumi Nakajima, Michiko Neya, Toru Sakurai, Nana Mizuki, Takumu Miyazono
Fecha de estreno: 2021

Otros Titulos:

SHAMAN KING