Los 800

Los 800 ( 2020 )

八佰

Sinopsis:

En 1937, ochocientos soldados chinos luchan bajo el asedio en Shanghai, desde un almacén en medio del campo de batalla, completamente rodeados por el ejército japonés.

Actores: Wang Qian-Yuan, Zhang Yi, Huang Zhizhong, Jiang Wu, Oho Ou, Du Chun, Vision Wei, Tang Yixin, Li Jiuxiao, Jerry Lee, Liang Jing, Hou Yong, Xin Baiqing, Yu Haoming, Liu Xiaoqing
Director: Guan Hu, Guan Hu, Zhang Siyang, Xiaojie Fu
Fecha de estreno: 2020

Otros Titulos:

八佰
2020 Año
7.01Rating