Altered Carbon: Reenfundados

Altered Carbon: Reenfundados ( 2020 )

オルタード・カーボン:リスリーブド

Sinopsis:

En el planeta Latimer, Takeshi Kovacs debe proteger a una tatuadora mientras investiga la muerte de un jefe yakuza.

Actores: Tatsuhisa Suzuki, Rina Satou, Ayaka Asai, Kenji Yamauchi, Kanehira Yamamoto, Koji Ishii, Jouji Nakata, Kaori Nakamura, Kazumasa Nakamura, Atsushi Imaruoka, Kenjiro Tsuda, Naoto Kobayashi, Takayuki Ishii, Hisako Tojo, Kouichi Souma
Director: Yoshiyuki Okada, Takeru Nakajima
Fecha de estreno: 2020

Otros Titulos:

オルタード・カーボン:リスリーブド
2020 Año
6.5Rating